80. výročí kostela sv. Terezičky – VÝZVA

80. výročí kostela sv. Terezičky – VÝZVA

Různým způsobem si letos připomínáme 80. výročí posvěcení našeho kostela. Asi nejvýrazněji se to projeví v říjnu. Hned 1. října na svátek sv. Terezie, který tentokrát připadá na neděli, chceme při všech bohoslužbách oslavit naši patronku liturgicky. Po dopoledních mších budeme všichni vyzváni, abychom strávili nedělní odpoledne zde v našem areálu. Můžeme to nazvat velkým agapé, nebo farním odpoledne, garden party anebo jakkoli jinak. Podstatou je, že neodejdeme na oběd domů, ale poobědváme z přinesených zásob ve veliké farní rodině. Budou nám i dětem k dispozici všechny prostory – od kostela, zahrady, hřiště až po oratoř. Jak této příležitosti využijeme, bude opravdu na každém z nás. Odehraje se tam přesně to, co do toho každý z nás vloží. Může to dopadnout tak, že si každý zbaští pod stromem na lavičce svoji svačinu a v tichosti zmizí. Nebo to může být krásné setkání přátel, seznámení se s novými lidmi, vzájemná ochutnávka jídel a nápojů, spousta zábavy, her, sportu, třebas i chvíle společné modlitby… všechno záleží jen a jen na vás. Začněte již teď přemýšlet, co byste buďto jako jedinec, rodina, společenství mohli nabídnout. Pobavte se o tom s přáteli ze společenství, na dovolené nebo kdekoli jinde. Zda to bude hudba, soutěž, hra, příprava prostor, úprava zahrady, výstava fotografií, program pro malé děti, cukrová vata, zmrzlina, služba u trampolíny nebo u pípy nebo 1000 jiných věcí, na tom nezáleží. Jediné na čem záleží je, aby společně strávený den byl k užitku a radosti lidí i k radosti Boží.

Dole je tabulka aktivit, které někdo nabídl. Zasláním vaší aktivity na farnost.kobylisy@sdb.cz bude vaše aktivita přidána

Další říjnovou výzvou je víkend 20. – 22. 10. Je to víkend nejbližší vlastnímu datu posvěcení kostela (24. 10. 1937). V tom termínu by bylo hezké otevřít a přiblížit kostel, jeho dějiny a salesiánské dílo nejširší veřejnosti. Něco jako den otevřených dveří kostela. Shodou okolností v tom termínu budou parlamentní volby. Jedním z volebních míst bude právě naše salesiánské centrum. Opět bude záležet na vaší ochotě podílet se na tom, aby výročí nebylo jenom vzpomínkou, ale povzbuzením ve víře, ve službě a důvodem k vděčnosti.

 

činnost

zajišťuje

pásmo o sv. Terezičce v 17.00
Kairos a spol. Markéta Růžičková
pétanque Čaplovi
kreativní tvoření  pro malé i velké Ilona Tůmová
malování na obličej pro děti Katka Jelínková
pivo Martin Hobza
káva Anička
„ochutnávka minijídel“ Lenka Altmanová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *