ADVENT 2020

Prožíváme jiný advent než jindy. Přesto to podstatné zůstává: otevřít své srdce, vztahy, svůj život Pánu, který přichází! Co nám k tomu může pomoci:

 • BOHOSLUŽBY ve všední dny: 6.30 a 18.30, od 9. 12. i ve středu dětská mše v 17 h (mimo prázdniny).
 • Změna od 3. prosince může být bohoslužbách v našem kostele až 30 % míst na sezení, od 18. 12. pak 20 %. Od neděle 6. prosince (včetně) tedy pro náš kostel platí:
  • Obnovujeme nedělní bohoslužby v obvyklou dobu 7.30, 9.00, 10.30, 18.30 a navíc v 16.00. Dopolední bohoslužby budou ozvučeny i do farní zahrady a farního sálu.
  • Půl hodiny před nedělními bohoslužbami (případně během nich) je možné přistoupit ke svátosti smíření.
  • Možnost adorace a svátost smíření bude každý den od 17 do 18 hodin (svátost smíření až do 18:25). Ostatní dosavadní adorace s přítomností kněze jsou od 6. prosince zrušeny.
  • Kostel je přístupný přes recepci Salesiánského centra od pondělí do pátku od 8 do 21 hodin.
  • On-line bohoslužba bude pouze v neděli 6. prosince ve 14 hodin (Youtube – FMA Salesiánky). Je u příležitosti poděkování za 40 let přítomnosti sester salesiánek v ČR. (Hlavní celebrant Martin Hobza.) Pokud se situace nezhorší, další neděle už s on-line přenosy nepočítáme.
  • Do 5. prosince včetně zůstává možnost přijít do kostela k adoraci, svátosti smíření a přijetí Eucharistie 7.00–7.30, 10–12, 15–18.15.
 • PRO RODINY: Večerní modlitba rodin on-line každý den 19:15 h od Adama ke Kristu, kterou si pro vás připravil dětský tým. Během adventu si budeme hledat čas navzájem pro sebe v rodině a také pro rodiny v naší farnosti. Každý den od 29. 11. 2020 do 23. 12. 2020 se setkáme v 19.15 hod., na Youtube kanálu Farnost Kobylisy. Bude to čas společně naslouchat Písmu svatému, společně se modlit a také se vzájemně inspirovat, jak prožíváme advent a jak se nám daří nacházet si v rodině na sebe čas. V roli youtuberů se budou střídat jednotlivé rodiny. Zapojit se může každá rodina, dostanete instrukce a podklady. V případě zájmu pošlete zprávu na mail terezickaprodeti@gmail.com. Nebojte se, není to nic těžkého, inspirace získáte každý večer v 19.15 hod. Aktivita pro rodiny bude doprovázena celoadventním úkolem. Znovu zveme děti i rodiče vytvořit v rodině přání pro seniory. Vzor přáníčka bude u dětské nástěnky nebo si ho můžete stáhnout ZDE a vytisknout (nejlépe na tužší papír). Vytvořené přání doneste do kostela a vhoďte do schránky u dětské nástěnky. Kněží je pak před Vánocemi odevzdají babičkám a dědečkům v domovech pro seniory.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI. Na sobotu 5. prosince byla naplánována obnova farnosti. Protože jsme neočekávali tak rychlé rozvolnění koronavirových opatření, salesiáni Jan Fojtů a Petr Boštík připravili video a audio nahrávku svých podnětů k prožívání adventní doby podle evangelií adventních nedělí. Máte možnost si je ze stránek farnosti stáhnout, poslechnout či zhlédnout. Ke svátosti smíření využijte průběžně čas do 5. 12. v čase, kdy je kostel otevřen, od 6. 12. každý den od 17 do 18.15 h. V sobotu 5. 12. se můžete připojit k ministrantům ke mši svaté ve 12 hodin v kostele. Zvláště ke zpovědi zveme děti a mezi nimi ty, které byly letos poprvé u stolu Páně.
 • PRO MANŽELE: Advent jako příležitost k obnově manželství aneb přikládáme do ohně s Irenou a Petrem Smékalovými. Od 1. neděle adventní je zde na konci tohoto odstavce asi 35minutové video a jeden dárek navíc. U ohně se vyprávěly příběhy plné radosti i smutku, vážnosti i humoru, inspirace z toho, co fungovalo, nebo naopak toho, co nefungovalo. Cílem příběhů bylo naučit se dělat něco jinak, ve slova smyslu nově, nebo oprášit známé, nicméně nepoužívané. Manželé jsou zváni k virtuálnímu posezení u tepla rodinného krbu manželů Smékalových, kteří nabídnou ode všeho trochu. Budou se sdílet s tím, co jim funguje, co je stále ještě (po 20 letech manželství) zarmoutí. Nabízí inspiraci, povzbuzení, nové myšlenky, zasmání se. Smékalovi jsou věřící, mají 5 dětí, spolu pracují v soukromé manželské poradně. Oba mají letitou praxi v oblasti poradenství a seminářů pro manžele. Spolupracují s Centry pro rodinu, NF Credo, YMCA. Jako supervizoři pracují s mnoha sociálními zařízeními. A jak říkají, jsou stále na cestě. Upoutávka * Návod na přikládání do ohně * Manželský adventní kalendář * VIDEO (34′) *
 • PRO MLÁDEŽ:
  • VELKÝ ÚTEREK: Úterky u Terky zvou všechny mladé na živé vysílání v úterý 1. 12. od 19:30. Salesiánka Jana Marková otevře téma: Jak mluvit o Bohu? Vysílání proběhne na Facebooku Úterky u Terky. Těšíme se na vás!
  • 4 ADVENTNÍ MEETINGY: Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem. Každou adventní neděli se vytvoří živé společenství mladých lidí, kteří budou mít možnost se skrze aplikaci Zoom aktivně zapojit do programu. Program bude tvořen duchovním slovem, zamyšlením, chválami, diskusí, svědectvím či přímluvami. Zapojit se může kdokoliv. Celá rodina, mládežnické společenství či  jednotlivci. U nás neexistují hranice. Všichni jsme Boží děti. Myslíme, že je důležité trávit čas s Bohem a s důvěrou mu předložit všechny naše radosti, sny, touhy a přání, ale také naše vnitřní zápasy, pády a trápení. A čím více jsme  ve spojení s Kristem, tím více Kristus proměňuje naše životy. Tím více žijeme. ,,Nežiju už já – Kristus žije ve mně! (Gal 2,20) Adventní duchovní obnovou zúčastněné povede k zamyšlení jáhen Jiří Dyčka, kněz Marek Orko Vácha, kaplan pro mládež v Karlovarském kraji Marek Bonaventura Hric nebo Jan Poláčik z brněnského společenství Brno Worship. Programem vás provedou Kateřina Odvodyová a Albín Augustín Balát. Důležitou součástí tohoto programu budou také chvály, které povedou mladí lidé z různých společenství. Účast na této akci je zdarma a je potřeba se zaregistrovat prostřednictvím formuláře, který naleznete zde (https://forms.gle/67vmWAmJG5raeRUK8). Následně vám na email budou zaslány informace k celému průběhu projektu. Informace o tomto projektu naleznete na našem webu nebo facebooku. Naším úkolem je hledat Boží království a On nám přidá všechno ostatní, co potřebujeme. Pojďme do toho společně!
 • PRŮVODCE ADVENTEM:  Vytištěnou brožurku si můžete vzít v kostele nebo si stáhnout na Google Play jako aplikaci.
 • SALEHRA: Salesiánská předvánoční hra probíhá do 6. prosince! Více informací: strediskokobylisy.cz
 • ADVENTNÍ TRHY U TEREZICKY: Probíhají od 29. 11. do 13. 12. Více informací: https://adventrhy-terezicka.webnode.cz/o-parku/
 • GALERIE na téma důvěra, láska, naděje, pokoj. Vytvořte výtvarné nebo literární dílko a výsledek své tvůrčí činnosti zašlete na adresu spackova@sdb.cz . Vytvoříme tak společně galerii, která bude potěchou i povzbuzením všem. V lednu vylosujeme jednoho účastníka, který získá věcnou cenu. Více na www.adventka.webnode.cz.
 • BOŽÍ SLOVO: je pro nás křesťany světlem na naší cestě. Podělte se s námi o tento svůj poklad – SLOVO, které je vám světlem na cestu, může být světlem – povzbuzením pro důvěru, lásku, naději a pokoj do této doby i pro ostatní. Příspěvky posílejte na mail spackova@sdb.cz. Více na www.adventka.webnode.cz.
 • OSTATNÍ:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *