1. setkání rodičů dětí (příprava na 1.sv. přijímání)

Datum / čas
05.11.2018
19:15–20:00


Začne příprava na 1. svaté přijímání

Připomínám rodičům, kteří přihlásili děti na první svaté přijímání, že první setkání pro rodiče je v pondělí 5. listopadu po večerní mši svaté přibližně od 19.10 hodin v kostele. Setkání bude trvat asi 40 minut. Pokud jste ještě děti nepřihlásili, přijďte také, přihlášku můžete odevzdat při prvním setkání.