30 let od revoluce – děkovná mše 16. 11. v katedrále

Datum / čas
16.11.2019
10:00–12:00


30 let od revoluce – děkovná mše 16. 11. v katedrále

Máme příležitost poděkovat společně Bohu za dar svobody a demokracie. V sobotu 16. listopadu jsme zváni do katedrály. Věřím, že i naše farnost tam bude hojně zastoupena. Zde některé informace, které k akci přišly:

Arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve všechen klérus i lid pražské arcidiecéze k oslavě 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a listopadových dnů 1989. Slavnou mši svatou, při které budeme děkovat za dar svobody, bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 16. listopadu 2019 od 10.00 hodin celebrovat J. Em. Stanisław kardinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II. Bohoslužbu bude přenášet Česká televize.

Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad. Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník musí projít bezpečnostní kontrolou. U vstupu přes Prašný most a při jižním vstupu na I. nádvoří budou zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení poutníků. Tato stanoviště budou označena tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny od 8.30 hod. do 9.45 hod.
Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9.00 hod. – 9.45 hod. Je třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce. Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky.

 

  1. Martin Hobza