Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
06.10.2017
17:00–19:15