Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
03.11.2017
16:00–18:15