Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
01.12.2017
17:00–19:15