Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
02.03.2018
16:00–18:15