Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
06.04.2018
17:00–19:15