Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
04.05.2018
16:00–18:15