Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
03.08.2018
17:00–19:15