Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
01.02.2019
16:00–18:15