Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
03.05.2019
17:00–19:15