Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při mši přijimání pod obojí

Datum / čas
05.07.2019
17:00–19:15