Adorace, příležitost ke svátosti smíření

Datum / čas
03.09.2021
17:00–18:20


Každý první pátek v měsíci od 17:00 v kostele. Následuje mše svatá od 18:30. Po mši litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.