Adven’t Stop 2015

Datum / čas
27.11.2015–29.11.2015
16:30–16:00


Co jsou pro tebe vánoční svátky? Co je jejich podstatou? Kdo je jejich podstatou? Když se takto sami sebe dotážeme, možná se zachováme jako Samařan vyléčený z malomocenství – „padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu“ (Lk 17, 16). Tento citát byl vybrán jako motto duchovního „nakopnutí“ pro mládež nazvaného Advent stop. Letos nás čeká v Plzni a provede nás jím kněz Krzysztof Dędek.

Můžete se těšit i na několik novinek – možnost zapojit se do celonoční adorace, nebo prožít páteční večer v tichu a prožít tak obnovu ve větším usebrání. Tyto programy budou volitelné a bude paralelně s nimi nabídnut i další program. Kromě duchovního občerstvení se těšte i na výborné workshopy, hry, diskusi a společný pohodový čas.

Příspěvek za víkend je 300 korun.

Těšíme se na Vás!

Přihlášení na akci

Objednávky jsou uzavřeny pro tuto akci.