Adventní chvály u Terezičky, Hle, náš Bůh přichází

Datum / čas
18.12.2017
19:30–20:30


Hle, náš Bůh přichází – adventní chvály u Terezičky

Srdečně zveme na večer chval, který se uskuteční v kostele v pondělí 18. prosince po večerní mši sv., tj. asi od 19.30. Společným zpěvem, čtením z Písma a modlitbou ať už nahlas či v tichu se připravíme na příchod Spasitele. Uprostřed předvánočního shonu a spěchu pojďte spolu s námi vyhradit si hodinu času a upřít pozornost na Toho, který přichází s mocí a slávou, na Toho, který je světlem světa a života.

Za kapelu Kairos

 

Markéta Růžičková