Adventní duchovní obnova farnosti na dvě kola

Datum / čas
07.12.2019
8:30–17:00


Adventní duchovní obnova na dvě kola
Tato příležitost ke ztišení a modlitbě bude v sobotu 7. prosince a je otevřená pro každého. Obnovu povede P. Jenda Vývoda. A tak, jako loni, bude obnova „na dvě kola“. Začneme v  8.30 společnou modlitbou růžence, v 9.00 bude první zamyšlení k rozjímání. Do 10.30 bude pak čas na osobní či společnou modlitbu, následuje druhá promluva, modlitba a ve 12 hod bude mše svatá. A potom to zopakujeme: ve 13 hod první promluva, modlitba, ve 14.30 druhá promluva, modlitba a v 16 hod zakončíme opět růžencem. Dopolední a odpolední promluvy budou stejné. Domníváme se, že takto umožníme účast i rodičům, kteří nemají hlídání dětí. Mohou se všichni sejít na mši svaté a děti si předat. Zpovědnice pro osvěžení duše a farní sál pro povzbuzení těla budou stále otevřeny.