Adventní duchovní obnova farnosti – včetně rodin s dětmi

Datum / čas
02.12.2017
9:30–17:00


 

Milí farníci, zveme vás na adventní duchovní obnovu farnosti a rodin, která se uskuteční v sobotu 2. prosince od 9.30 do 17.00 hodin v našem kostele a v prostorách Salesiánského centra. Téma je: „Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.“ (Sk 2, 44 a 46)

Půjde o podněty k prožití adventu. Vztah s Bohem, je-li opravdový, posvěcuje i naše vzájemné vztahy. Pěkné prožívání vztahů v rodině a ve farnosti není něco navíc, ale je to podstatný Ježíšův odkaz. Zamyšlení, jak může být prožití adventu završeno konkrétním skutkem milosrdenství a služby.

Dopoledne bude tradiční program, tedy dvě přednášky v kostele (M. Hobza) a příležitost k modlitbě a svátosti smíření.

Během odpoledního programu bude možnost výběru. Budou dvě diskusní skupiny, jedna pro rodiče malých a školních dětí a druhá pro ostatní farníky. Další možností je výroba adventního věnce. Prvních 30 přihlášených z řad dospělých bude vyrábět věnce v prostorách salesiánského střediska v tělocvičně. Pro zbytek účastníků bude příležitost k adoraci či svátosti smíření.

Program bude završen v 16 hodin požehnáním adventních věnců a následnou mší svatou, při které složí několik nových salesiánů spolupracovníků své sliby.

Hlídání dětí a program pro děti také školního věku zajišťujeme v prostorách salesiánského centra. Převzetí dětí na hlídání bude mezi 9.00 až 9.20 hodin na recepci. Děti mají zajištěn oběd a 2x malou svačinu. Rovněž počítáme s obědem (letos budou debrecínské párky) pro účastníky obnovy.

Příspěvek na oběd činí 40 Kč/osoba. Příspěvek na materiál pro přihlášené při výrobě adventních věnců pro děti činí 20 Kč/osoba, pro dospělé 150 Kč/osoba.

on line přihlašování zde  PŘIHLÁŠKA PRO JEDNOTLIVCE, RODIČE I DĚTI.

Tištěné přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo zde wordu nebo v pdf

Uzávěrka přihlášek bude v neděli 26. listopadu 2017! Moc prosíme o dodržení tohoto termínu, zvláště ty, co budou mít zájem o výrobu adventních věnců.

Ladislav Banďouch