Adventní duchovní obnova farnosti včetně rodin

Datum / čas
03.12.2016
9:30–16:00


Milí farníci, letošní adventní duchovní obnova farnosti bude společná pro rodiny s dětmi i pro ostatní dospělé. Část programu bude oddělená pro rodiče menších dětí a pro ostatní.

Hlavní téma k zamyšlení má název: Boží otcovské milosrdné a uzdravující srdce aneb zakoušet milosrdenství v rodinách. Hlídání a program pro děti zajišťujeme v prostorách Salesiánského centra v Kobylisích. Převzetí dětí bude mezi 9.00 a 9.20 hod. Děti mají zajištěn oběd a odpolední svačinu. Rovněž počítáme s obědem pro účastníky obnovy. Příspěvek na oběd činní 55 Kč (dospělí) a 30 Kč (děti).

Přihlášky odevzdejte nejpozději do neděle 27. listopadu 2016 do krabičky u dětské nástěnky v kostele, nebo pošlete mailem na adresu: bandus@seznam.cz

Přihlášky jsou k dispozici v kostele u dětské nástěnky.

 

Program pro rodiče:

9:00   Převzetí dětí na hlídání (recepce Salesiánského centra)

9:30   1. téma k rozjímání: P. František Blaha SDB. (kostel)

Adventní zamyšlení pro děti: (Klubovny střediska mládeže)

  1. Martin Hobza SDB, a P. Ladislav Banďouch SDB.

11:00 2. téma k rozjímání: P. František Blaha SDB. (kostel)

Příležitost k osobní tiché adoraci (kostel)

12:30 společný oběd spolu s dětmi (farní sál)

Příležitost ke slavení svátosti smíření (kostel)

14:00 Diskuze ve skupinách: pro mladé rodiče: P. Josef Kopecký SDB.

(místnost: farní knihovna)

Pro ostatní farníky: P. František Blaha SDB.

(místnost: farní dolní sál)

15:30 Společná mše svatá v kostele.