Adventní duchovní obnova na dvě kola

Datum / čas
08.12.2018
0:00


Adventní duchovní obnova na dvě kola

Tato příležitost ke ztišení a modlitbě bude v sobotu 8. prosince a je otevřená pro každého. Po debatě v pastorační radě bylo rozhodnuto, že tentokrát nebude souběžný program pro děti a bude to „na dvě kola“. Vysvětlím to. Začneme v 8:30 společnou modlitbou růžence, v 9:00 řeknu něco k zamyšlení či rozjímání, do 10:30 bude pak čas na osobní či společnou modlitbu, následuje druhá promluva, modlitba a ve 12 hod bude mše svatá. Nu a potom to zopakujeme: ve 13 hod první promluva, modlitba, ve 14:30 druhá promluva, modlitba a v 16 hod zakončíme opět růžencem. Dopolední a odpolední promluvy budou stejné a hlavní myšlenkou bude: „Eliáš uslyšel hlas tichý a jemný“
(1 Královská 18/12). Domnívám se, že takto umožníme účast i rodičům, kteří nemají hlídání dětí. Mohou se všichni sejít na mši svaté a děti si předat. Zpovědnice pro osvěžení duše a farní sál pro povzbuzení těla budou stále otevřeny. Těším se na setkání s vámi.                      Josef Kopecký