Alexej Kelin: Dokážeme se poučit z dějin? Sté výročí tragédie Ruska

Datum / čas
12.02.2018
19:00–21:00


Přednáška s besedou ve farním sále pod kostelem sv. Terezie, vstup vedle recepce Salesiánského centra.

Přednášející je člen Rady vlády pro národnostní menšiny, spoluautor Velkých dějin Ruska 20. století, publicista.

Přednášku pořádá ACAT Česká republika.