Alfa – Úterky pro mládež, zahajovací mše, táborák, posezení

Datum / čas
03.10.2017
18:30–22:00


Alfa-Úterky pro mládež

 

Pravidelná setkávání mládeže u svaté Terezičky se konečně rozjíždějí naplno! Každý večer začneme mší svatou v 18.30 a pak budeme pokračovat promluvou na určité téma s navazující diskuzí. 3. října proběhne zahajovací mše v 18.30 s Františkem Blahou a s následným posezením u táboráku a ve Vrtuli. 10. října nás pak navštíví salesiánský biskup Kája Herbst s promluvou na téma Má smysl dnes v něco věřit? O týden později pak bude večer s tématem Kdo je to Ježíš? a poté 24. října se budeme zamýšlet nad otázkou Proč Ježíš zemřel? 31. října proběhne večer na obtížné téma Jak získat víru? Alfa-úterkové večery jsou otevřeny všem, ať už tzv. věřícím, tak i tzv. nevěřícím. Proto jsou všechna témata také zaměřena na základy křesťanství. Proto bychom Vás rádi poprosili, abyste zvali své známé a kamarády, a klidně s nimi i přišli. Těšíme se na Vás!

 

Dominik Vachuda