Arcidiecézní setkání ministrantů

Datum / čas
12.11.2016
8:00–18:00


Milí ministranti, zveme vás na letošní setkání ministrantů naší arcidiecéze s otcem kardinálem Dominikem Dukou v prostorách arcibiskupství a v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Čekají nás hry a soutěže, návštěva unikátní stavby, společný oběd, nezapomenutelné koláčky, poznání nových kamarádů a ministrantů z jiných farností naší arcidiecéze a na závěr společná mše svatá v 16 hodin, kterou bude sloužit otec kardinál Dominik Duka a na kterou jsou zváni i rodiče. Sejdeme se v sobotu 12. 11. v 8.00 hod. před recepcí salesiánského centra. Návrat je plánován okolo 18.00 hod. tamtéž. S sebou si vezměte ministrantské oblečení, opend-card, nebo 2x lístky na metro, kartičku zdravotní pojišťovny (stačí její kopie), dostatečně teplé oblečení (mše sv. bude v chladné katedrále), malou svačinku, pití a příspěvek 50 Kč na oběd.

Kontaktní osoba: P. Pavel Šimůnek SDB