Bazar dětského oblečení na podporu syrských uprchlíků

Datum / čas
29.09.2015–30.09.2015
8:30–18:00


Bazar dětského oblečení na podporu syrských uprchlíků 

Srdečně vás zveme na tradiční farní akci! Děkujeme za přátelskou atmosféru minulých bazárků a faře za podporu. Těší nás praktický přínos bazárku a to, že se setkáváme i za účelem pomoci  charitě.

Termín: 29. – 30. 9.

Příjem: úterý 29. 9. 8.30 – 12.00 a 15.00 – 18.00.

Prodej: úterý 29. 9. 15.00 – 18.00, středa 30. 9. 8.30 – 12.00 a 15.00 – 18.00.

Kde:  farní sál sv. Terezičky.

Prosím zkontrolujte, že je oblečení vyprané a bez velkých vad. Pokud můžete, prosím, pomozte nám s roznášením a tříděním věcí na bazárku.

Systém prodeje: Každou věc označte svými iniciálami – ne však jen prvními písmenky vašeho jména a příjmení, použijte první tři písmena příjmení a dvě písmena jména, pořadovým číslem prodávaného oblečení a cenou. Uvedeme příklad označení:  Marie Nováková označí třetí prodávanou věc za 25 Kč tímto kódem: NOVMA/3/25.

Napište si prosím seznam všech svých věcí předem! Tabulka pro seznam je u dětské nástěnky v kostele nebo zde ke stažení. Náš tip: k označení oděvů použijte cedulky i barevné cca 3 x 3 cm, vhodný je i barevný symbol na každé cedulce či použití barevného fixu.

Dle svého rozhodnutí můžete část peněz získaných prodejem či některé kusy oblečení věnovat charitě. Tentokrát jsme se rozhodli výtěžek věnovat na konkrétní účel, a to na podporu syrských uprchlíků v projektu Arcidiecézní charity Praha.

Časté otázky:

1. Mohu donést i hračky či jiné potřeby pro děti? ANO

2. Mohu donést také oblečení pro dospělé? ANO

3. Kdy si mám věci a výtěžek vyzvednout? Ve středu po šesté hodině.

4. Mohu věnovat charitě též zbylé oblečení? ANO

Bližší informace: Štěpánka Syrová: 775 320 621 a Markéta Skalská: M.Skalska@seznam.cz. Uvítáme dobrovolníky ochotné pomoci s organizací příjmu a prodeje!

Štěpánka Syrová a Markéta Skalská