Poděkování, rozloučení a beseda s P. Jaroslavem Vracovským

Datum / čas
18.05.2016
19:15–21:00


Vážení přátelé, milí farníci, je to už půl roku, co jsem se s Vámi v rozhovoru v Kobylístku 10/2015 rozdělil o to, co jsem posledních 11 let dělal především v práci s misijními dobrovolníky. Možná že i díky této službě jsem mohl snáze zaslechnout pozvání do misií a hlavní představený mě posílá do Mongolska. V říjnu 2015 jsem tam již mohl prožít 14 dní a dotknout se života místní mladé katolické církve a důležité role salesiánů v ní. 22. května 2016 tam odlétám znovu, tentokrát natrvalo. Vlastně zatím oficielně na 3 roky.

Společně s vámi jsem mohl v Kobylisích prožít 11 let života. Je za co děkovat. I když jsem byl více zapojen do služby celé provincii a světového salesiánského díla, můj domov byl v Kobylisích. Nejen spolubratři v komunitě, ale i vy jste byli ti, kdo mi byli velkým svědectvím živé víry, častokrát zkoušené a stále obnovované. Díky!

V neděli 8. května při mši sv. v 9.00 bych vám rád poděkoval a rozloučil se s vámi. Zároveň bych rád pozval ty z vás, kdo by měli zájem dozvědět se něco více o misii v Mongolsku, na besedu. Ta bude, dá-li Pán, ve středu 18. května od 19.15 v dolním farním sále.

Srdečně vám děkuji, těším se na setkání s vámi a žehnám vám,

Jára Vracovský