Brigáda, budování kláštera v Drastech se společenstvím Beta

Datum / čas
19.06.2021
Celý den


Pokud se rozhodnete k nám přidat, prosíme, abyste se předem přihlásili na emailové adrese: zolkob3@gmail.com, abychom věděli, kolik nás bude, a mohli to dát dopředu sestrám vědět. Další informace níže:

Určitě jste se už asi doslechli, že v Drastech nedaleko naší farnosti (cca 13 km) vzniká nový klášter, který budují sestry bosé karmelitky. Drasty jsou vesnice nedaleko města Klecany, kde sestry začátkem roku 2018 koupily starý zchátralý zemědělský statek spolu s přilehlými pozemky. Sestry se zde rozhodly vybudovat nový klášter, protože původní klášter na Hradčanech už nevyhovoval jejich kontemplativnímu (rozjímavému) životu. V plánu je oprava původních hospodářských budov a výstavba nových klášterních budov včetně křížové chodby (klášterní kvadratury) s kaplí zasvěcenou sv. Terezii z Avily.
Součástí klášterního areálu budou také veřejné prostory určené pro návštěvníky. V současné době už je zkolaudován budoucí dům pro hosty (Dům Navštívení), kde sestry dočasně bydlí. Dokončen už byl také obytný dům, kam se mohli začít stěhovat první nájemníci. Mnoho práce už se také udělalo při venkovních úpravách okolí – stavba klauzurní zdi, nové vjezdové brány, demolice velké plechové haly bývalého seníku, generální oprava studny, úprava veřejného lesoparku, obnova ovocného sadu apod. Toto vše se podařilo také díky pomoci brigádníků z různých farností, společenství, rodin i jednotlivců.
Naše společenství Beta se o budování kláštera v Drastech dozvědělo díky nápadu biskupa Káji Herbsta, který v roce 2018 inicioval brigádu salesiánských Starých pák. Další brigády pak následovaly a jedné z nich se zúčastnil člen našeho společenství Zoltán, který přišel s nápadem, že bychom mohli také přiložit ruku k dílu. A tak jsme se v době, kdy odeznívala první vlna koronavirové pandemie v květnu 2020, rozhodli po dohodě s matkou představenou, že se do Drast vypravíme na brigádu. Sestry nám nabídly práci na úpravách okolí, odplevelování, budování obrub parkových chodníčků a bílení prostoru jedné ze starých sýpek, která se měla stát provizorní kaplí, kde by se o sobotách a nedělích sloužila veřejná mše svatá. Nejdříve jsme byli rozděleni na dvě skupiny – muže, kteří bílili sýpku, a ženy, které pracovaly venku. Postupně jsme se ale všichni soustředili na prostor sýpky, kde jsme cítili, že jsme společně schopni práci dokončit. Nakonec jsme se do díla ponořili natolik, že abychom neodcházeli od rozdělané práce, strávili jsme v Drastech tři soboty. Odměnou nám byl hřejivý pocit, že jsme byli při proměnění starého zaprášeného prostoru na posvátný prostor provizorní kaple. A pro naše společenství to byla příležitost strávit společně příjemné a smysluplné chvíle v době, kdy jsme všichni byli už vyčerpaní z nuceného odloučení od druhých. Celkovou úpravu kaple dokončily sestry s dalšími brigádníky, a když jsme se jednu podzimní neděli v provizorní kapli zúčastnili mše svaté, byli jsme příjemně překvapeni, jak může starý prostor sýpky působit duchovně.
Letos bychom se chtěli do Drast opět vypravit na brigádu v sobotu 19. 6. od 9.00 hodin a byli bychom rádi, kdyby se k nám přidali další farníci ochotní se podílet na budování kláštera. Je to jedinečná příležitost být součástí vzniku nového duchovního centra, které dá nový rozměr krajině blízko severního okraje Prahy.
Příjezd do Drast je možný autem nebo příměstským autobusem č. 374 z Kobylis do zastávky Klecany, Drasty – zastávka na znamení. Nářadí a rukavice jsou k dispozici, svačinu si prosím vezměte s sebou. Většinou se jedná o práce na pozemku i v budovách. Pokud se rozhodnete k nám přidat, prosíme, abyste se předem přihlásili na emailové adrese: zolkob3@gmail.com, abychom věděli, kolik nás bude, a mohli to dát dopředu sestrám vědět.
Pokud byste se rozhodli stavbu klášterního areálu podpořit finančním příspěvkem, můžete tak učinit zasláním daru na účet u Komerční banky číslo 115-3844130247/0100. Sestry jsou vděčné za každou pomoc a za všechny dobrodince se pravidelně modlí a každý měsíc je za ně sloužena mše svatá. Bližší informace o budování kláštera najdete na stránkách https://karmeldrasty.eu/, kde najdete také obecné informace o brigádách a dalších možnostech, jak sestry při jejich díle podpořit.
Těšíme se na viděnou v Drastech.

Společenství Beta