Budoucnost Salesiánského centra, termín odevzdání podnětů

Datum / čas
06.11.2020
0:00


Milí farníci, rád bych tímto článkem otevřel proces hledání priorit pro Salesiánské centrum na následujících 5 let (2021-2026). Spolu s Radou Salesiánského centra chceme vytvořit projekt, který by nám pomohl v rozhodování, čemu dávat přednost v následujících letech, na co se zaměřit, o co usilovat. V procesu hledání nestojíme na začátku. Čerpáme z tradice církve, naší farnosti a zkušenosti Dona Boska a salesiánů. V roce 2016 jsme již jednou procesem tvorby projektu prošli a můžeme v něm pokračovat. Jednak můžeme navázat na to, že již máme popsanou a s mnohými lidmi i sdílenou naší vizi, poslání a hodnoty. Máme také zkušenost, že společně dokážeme postupně měnit i zdánlivě neměnné věci: došlo k většímu provázání farnosti a střediska mládeže, máme společný vchod do budovy, kostel je přístupný celý den… Nyní bych vás tedy rád pozval k společnému pojmenování témat důležitých pro budoucnost Salesiánského centra. Tato cesta by mohla mít několik částí: v první části chceme sesbírat podněty od farníků, pracovníků střediska, mládeže, salesiánů. Poté budeme podněty třídit a hledat, co je důležité. Na konci bychom z vybraných témat formulovali priority na následujících pět let. Můžeme tedy vyrazit na první část cesty. Základní výbava obsahuje 3 věci: 

První je Boží slovo. Nabízím text z Matoušova evangelia 15,29-38. Začněme u něj.

Můžeme si jej přečíst a rozjímat nad ním. Vypráví o Ježíšovi, který uzdravuje, učí, sytí a zve ke spolupráci.

Druhá věc do batůžku na cestu je text vize a poslání Salesiánského centra. Najdete jej v zadních lavicích vedle Kobylístku. Vezměte si jej a přečtěte.

Třetí náležitost je zkušenost každého osobně. Ta je pouze vaše a jedinečná. Vnímáte sami za sebe naši farnost, společnost, město, národ, ostatní lidi s jejich potřebami, ale i atmosféru, budovy…

Prosím, udělejte si někdy čas sami, nebo se svými blízkými, nebo se svým společenstvím a dejte si před sebe tyto tři “věci”. Boží slovo, naše poslání a svou zkušenost. 

Zkuste formulovat téma, které vidíte jako důležité. Konkrétně: nacházíte v textu poslání něco (myšlenku, slovo, větu), co vám ve světle Božího slova a vaší zkušenosti vysvítá, jako důležité? Co to je? Proč právě toto? Vyberte jedno, maximálně dvě témata a napište, proč si myslíte, že by se měla dostat do středu našeho zájmu na následujících 5 let. Nehledáme ještě konkrétní nápady na to, co bychom přesně měli dělat, nebo nedělat,

ale spíš představy, pozvání, výzvy, sny… Odpovědi prosím pište na farní mail: farnost.kobylisy@sdb.cz, nebo přineste do farní kanceláře do 6.11.

Podobný proces proběhne také v komunitě salesiánů a mezi lidmi zodpovědnými za aktivity střediska mládeže. Na konci první etapy cesty budeme mít podněty od jednotlivců a společenství. V druhé etapě se s nimi můžeme seznámit, hovořit o nich a vybírat. S tím opět oslovíme čtenáře Kobylístku. Jak konkrétně to bude probíhat specifikujeme až podle počtu zapojených farníků a společenství. Zapojena bude také Pastorační rada farnosti.

Finální rozhodnutí na konci celého procesu bude schvalovat Rada salesiánského centra. Jednotlivým hlasům bychom pak chtěli dát takovou váhu, která odpovídá míře odpovědnosti, kterou jednotliví lidé nesou.

Děkuji vám předem za spolupráci a vaše podněty.

Za Radu Salesiánského centra 

Václav Jiráček