Celodenní adorace

Datum / čas
10.02.2015–13.02.2015
Celý den


K možnosti osobního setkání s Kristem přítomným a dávajícím se nám jako chléb života jste srdečně zváni do kostela  na celodenní výstav ve dnech od 10. do 13. 2. Ten bude začínat vždy po ranní bohoslužbě okolo 7.00. Podrobný časový rozpis, kde se můžete zapisovat na jednotlivé hodinové služby, bude k dispozici na stolečku uprostřed kostela.