Červená středa

Datum / čas
29.11.2023
Celý den


Letošní rok si budeme v naší farnosti již potřetí připomínat křesťany pronásledované pro svou víru a budeme rádi, když se dle svých možností zapojíte i vy.
A co se letos u Terezičky chystá? Od neděle 26. listopadu bude na hlavních dveřích do kostela pověšena plachta s nápisem Červená středa, abychom přitáhli pozornost okolojdoucích, kteří – jak doufáme – si informace o této akci na internetu sami vyhledají.
Ve středu 29. listopadu:

  • před večerní mší sv. se pomodlíme za pronásledované křesťany bolestný růženec
  • následovat bude jako obvykle mše svatá, která bude obětovaná na stejný úmysl
  • od 19.15 se v kostele za pronásledované křesťany ještě pomodlíme nešpory, které budou upraveny speciálně pro tuto příležitost (tj. nebudou shodné s texty příslušného dne z breviáře). Text bude k dispozici v kostele.

Závěrem bychom chtěli všechny farníky poprosit, aby 29. listopadu veškeré své modlitby, práce, utrpení a radosti obětovali právě za pronásledované křesťany. Děkujeme.
(Více informací o Červené středě naleznete zde: www.cervenastreda.cz )

Lucie Šmídová a František Blaha