Chvály: Kairos, boční kaple

Datum / čas
22.10.2018
19:15–20:15


Modlíte se rádi, anebo neradi? A jak se vlastně modlit? Jak vzdávat Bohu čest, díky a vše, co mu náleží? Jak Ho uctívat, chválit?

Slova o chvále provázejí texty liturgie. Na mnoha místech čteme o chvále a uctívání v Písmu. Nejvíce v žalmech, ale i v Lukášově evangeliu anebo v epištolách: „S vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch“ (Koloským 3, 16).

Já si ráda zpívám. Někdy mi některá z písní z nedělní mše uvízne v hlavě a celý týden si ji prozpěvuji a je tak mojí modlitbou, spojením s duchovnem uprostřed shonu všedního dne. Některá píseň mi zase pomůže pochopit nebo prožít kousek Písma, jiná naladit se a zkoncentrovat na modlitbu.

Chvála spojuje hudbu, texty Písma, modlitbu i společenství. Je společným „vyběhnutím“ do Boží přítomnosti. Pojítkem toho všeho je přítomnost Ducha svatého, který má být tím neviditelným a mocným, komu modlitbu svěřuji a kdo ji vede.

A jak vypadají večery chval, které u Terezičky i v tomto školním roce budeme pořádat a na něž bych Vás ráda pozvala? Večer chval trvá zhruba hodinu. Hodně zpíváme v doprovodu kytar – řadu písní znáte ze mší. Písně udávají rytmus modlitby, pomáhají ji utvářet, jsou samotným uctíváním. Nemusíte ale vždycky zpívat, stačí poslouchat, vnímat, nechat se unášet. Také čteme pokaždé z Písma – často žalmy, které pomáhají slova chvály formulovat a rozjímat. Hodně se modlíme – společně i v tichu a nejen slova chvály, ale také díky a prosby. Vzýváme Ducha svatého. Svoje místo má i ticho. A nedávno jsme během chval začali nabízet i přímluvnou modlitbu – pro ty, kdo chtějí své starosti a potřeby svěřit Bohu prostřednictvím osobní modlitby v ústraní s dvěma přímluvci.

Chvály v tomto školním roce chystáme vždy jednou za dva měsíce – ty první budou v říjnu, v pondělí 22. 10. po večerní mši, tj. zhruba od 19.20 v boční kapli kostela. Těšíme se na každého, kdo by se chtěl připojit!

Za kapelu Kairos

 

Markéta Růžičková

 

Termíny chval 2018/19

Pondělí 22. 10., 17. 12., 4. 2., 8. 4., 17. 6.