Chvály s kapelou Kairos, kostel

Datum / čas
25.04.2022
19:30–20:30


Srdečně Vás zveme na pravidelný večer chval u svaté Terezičky, který se uskuteční v pondělí 25. dubna po večerní mši svaté, zhruba v 19.30. Budeme společně číst z Písma, chválit Boha písněmi, modlit se potichu i nahlas. Přítomen bude také František Blaha, a tak bude možné přistoupit ke svátosti smíření. K dispozici bude i přímluvná modlitba s laikem.

Pojďme vyzpívat své velikonoční Aleluja, pojďme Vzkříšenému Ježíši odpovědět chválou a své díky i prosby odevzdat ve společné modlitbě!