Chvály s kapelou Kairos, kostel

Datum / čas
21.03.2022
19:20–21:00


Zveme vás na pravidelný večer chval, který se uskuteční v pondělí 21. března. Sejdeme se v kostele, po skončení večerních bohoslužeb, zhruba v 19.20. Kromě písní v doprovodu kapely Kairos se můžete těšit na rozjímání společného čtení z Písma, na modlitbu chval, díků a proseb i chvíli ticha. Přítomen bude také P. František Blaha, a tak bude možné přistoupit ke svátosti smíření. K dispozici bude i přímluvná modlitba s laikem.