Cyklus přednášek o církvi – P. Jan Houkal

Datum / čas
04.12.2014
19:30–20:30


V rámci nového pastoračního roku Církev – společenství svolávané Pánem srdečně zveme na sérii duchovních úvah o církvi, které pro nás připravil teolog P. Jan Houkal, farář z Brandýsa nad Labem.

23. 10. Co to je církev a kde se vzala

 • „Kristus ano, církev ne“ aneb jak lidé o církvi smýšlí
 • Původ a význam slova „církev“
 • Boží lid Starého zákona: předobraz
 • Pán Ježíš a církev: založení
 • Seslání Ducha svatého: zrození
 • Církev dob apoštolských: (prvotní) život

30. 10. Církev a její podstata a poslání

 • Pouta církve: víra – svátosti – (hierarchické) společenství
 • Vlastnosti církve: jednota – svatost – všeobecnost – apoštolskost
 • Úkoly církve: martyria – leiturgia – koinonia (diakonia)

13. 11. Církev a rozdělené křesťanstvo

 • Průřez dějinami církve, zejména s ohledem na rozdělené křesťanstvo
 • Krátké medailonky jednotlivých odloučených církví a církevních společenství

20. 11. Církev a ekumenismus

 • Církev Kristova subsistit v katolické církvi
 • Dějiny ekumenického hnutí
 • Katolická církev a ekumenismus
 • Praktické podoby ekumenických snah

27. 11. Církev a Lumen gentium

 • Představení a (krátký) rozbor koncilního dokumentu
 • Srovnání koncilní vize a (české) reality

4. 12. Církev a Panna Maria

 • Panna Maria jako vzor – matka – sestra
 • Mariánská úcta v církvi

11. 12. Církev a náš život v církvi, z církve a pro církev

 • Církev svatých a hříšníků
 • Univerzální a místní církev
 • Diecéze (a biskup) – farnost (a farář)
 • Mé zapojení ve vlastní farnosti
 • Láska k církvi