Den modliteb za Stvoření, farní terasa a zahrada

Datum / čas
20.09.2020
10:00–15:00


Zatímco slavení doby adventní, doby vánoční, doby postní a doby velikonoční se v církvi ustálilo již ve středověku, „doba stvoření“ se v křesťanských církvích slaví od roku 2000. Je to několik týdnů od Dne modliteb za péči o stvoření 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října, kdy mohou křesťané věnovat zvláštní pozornost vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem. Během těchto několika týdnů se křesťané nejrůznějších tradic shromažďují k modlitbě za stvoření a společně jednají v jeho prospěch. Desetitisíce křesťanů na šesti světadílech slaví tuto dobu při rozmanitých událostech pořádaných dobrovolníky, od modlitebních setkání po společný úklid zeleně.

Celosvětovým tématem oslav roku 2020 je „Milostivé léto pro Zemi“ se zaměřením na nápravu vztahů, na obnovu a uzdravení z hříchů nespravedlnosti a zpustošení. Při farní oslavě doby stvoření u Terezičky v Kobylisích bude možno zhlédnout vystavené panely představující možnosti jak službu uzdravení vztahů, již Ježíš svěřil svým učedníkům, uskutečňovat skrze nápravu porušeného společenství stolu. Součástí oslavy bude společná modlitba za zemědělskou krajinu v ČR a za ty, kdo ji obdělávají. Ti, kdo připraví piknik pro jiné, budou se moci podílet na pikniku, který připravili jiní. Těšíme se na vás!

Oslava Doby stvoření 2020 na téma „Milostivý rok pro Zemi“
Farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha Kobylisy
Program: 20. 9. 2020

10:00 Pozdravení u Marie
10:15 Zahájení výstavy „Uzdravit společenství stolu se světem“ (u panelů)
11:00 Modlitba za zemědělskou krajinu a za ty, kdo ji obdělávají (farní sál)
12:00 Anděl Páně na zářijový úmysl papeže Františka (u Marie)
12:15 Možnost společného pikniku (na terase) a shlédnutí filmu (farní sál)