Den Salesiánského centra

Datum / čas
26.05.2018
Celý den


 

Den Salesiánského centra 26. května – oslava Panny Marie Pomocnice

Den Salesiánského centra v sobotu 26. května se blíží. Děkuji všem, kteří nabídli svůj čas, síly, rozšířili program…

Tento den je pro nás

  • den setkání farníků všech generací, rodičů, dětí a pracovníků ze střediska, salesiánů, salesiánek, spolupracovníků…
  • den Marie Pomocnice, kterou si tento den chceme zvlášť připomenout a bez níž by nebylo dílo Dona Boska ani kobyliské Salesiánské centrum.
  • den „Pod jednou střechou“ s mottem „Pane, kde bydlíš? Pojďte a uvidíte!“ (srov. Jan 1,38)

Program:

8:30–11:30 Fotbalový turnaj pro mladší děti* / hřiště

8:30–11:30 Turnaj v přehazované dětí* / pískové hřiště

10:30–12:00 Stanoviště pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let / farní zahrada

11:30 Modlitba růžence / kostel

12:00–13:00 Mše svatá – slavnost Marie Pomocnice – hl. celebrant Josef Trochta / kostel

13:00 Grilování, občerstvení, nápoje a Salesiánský koláč / podloubí

13:00 Fotbalový turnaj pro starší kluky* / hřiště

13:30–16:30 Soutěžní odpoledne pro děti od 8 let / prostory oratoře a venkovní prostory

14:00–16:00 Malování na tělo (Airbrush) / podloubí oratoře

14:00–16:30 Duchovní graffiti / farní průjezd

14:00 Stánek s degustací vína / podloubí

15:00–16:00 Přednáška MUDr. Cyrila Muchy o P. Toufarovi s diskusí / farní sál

16:30 Májová pobožnost / kostel

17:30 Fotbal veteránů, volejbal / hřiště

Dobroty vyrobené pro Salesiánský koláč i víno, které bude k dispozici na ochutnávku, bude možné zakoupit i domů. Ostatní jídlo a pivo se bude vydávat za žetony, které si bude možné v rámci Dne Salesiánského centra zakoupit.  

*Připomínám, že na turnaje je třeba se přihlásit předem, a to do 20. května. Na fotbal přes e-mail bandus@seznam.cz , na přehazovanou v kostele do schránky u dětské nástěnky, anebo na terezickaprodeti@gmail.com. V zápisném pro fotbalisty 50 Kč je žeton na oběd a budou z něho hrazeny odměny.

Pokud vám v programu něco důležitého chybí, napište na kobylisy@sdb.cz, jakou aktivitu chcete nabídnout. Hledáme také fotografa či fotografy pro tento den. A po skončení akce přivítáme pomoc při úklidu.

Všichni jste srdečně zváni. Těším se na radost ze společně prožitého a společně připraveného dne.

František Blaha