Den Salesiánského centra, oslava Panny Marie Pomocnice

Datum / čas
21.05.2016
Celý den


Program Dne SC

V sobotu 21. května se koná tradiční Den Salesiánského centra. Prožijeme jej společně jako Den farnosti a Den Salesiánského střediska mládeže, v době Slavnosti Panny Marie Pomocnice.

Kdo byste chtěli a mohli aktivně podpořit přípravu a průběh Dne svou pomocí (příprava farního sálu a terasy, příprava jídla a nápojů, grilování, úklid, pomoc na stanovištích odpoledního programu pro děti, který připravuje středisko mládeže), obraťte se prosím na kontakty níže. Děkujeme vám.

Tomáš Redlich

farnost.kobylisy@sdb.cz

283 029 141

777 053 394