Den Salesiánského centra, oslava Panny Marie Pomocnice křesťanů

Datum / čas
25.05.2019
Celý den


Den Salesiánského centra 25. května s mottem Odstraňme bariéry

Než se naplno rozběhne rekonstrukce vstupu, tak můžeme prožít den setkání všech generací, rodin z farnosti, dětí a pracovníků ze střediska, salesiánů, salesiánek, spolupracovníků pod záštitou Panny Marie Pomocnice, které chceme znovu svěřit sebe i celé dílo.

K plánovanému programu: Opět počítáme se mší svatou ve 12 hodin, společným obědem, fotbalovým turnajem pro mladší dopoledne, pro starší odpoledne, s dopoledním volejbalem-přehazovanou, stanovišti pro předškoláky, soutěžním dětským odpolednem, airbrush, přednáška pro dospělé atd. Nově bude zookoutek s živými kozičkami na pomazlení…

Plakát s podrobným programem