Diecézní setkání minitrantů

Datum / čas
10.11.2018
8:00–17:00


Diecézní setkání ministrantů

Milí ministranti, zveme vás na letošní setkání ministrantů naší arcidiecéze s otcem kardinálem Dominikem Dukou.

Kdy? V sobotu 10. listopadu 2018

Kde? V prostorách arcibiskupství a v katedrále V+V+V.

Co nás čeká? – společná mše svatá v katedrále v 10.00 s otcem kardinálem Dominikem Dukou, na kterou jsou zváni i rodiče. Dále nábor mezi hradní hasiče :-) , poznání nových kamarádů z jiných farností naší arcidiecéze. Více na www.apha.cz/aktuality-ministranti.

Sraz? V sobotu 10. 11. 2018 v 8:00 hod. před recepcí salesiánského centra.

Návrat? Večer okolo 17:00 hod. tamtéž.

Co s sebou? Ministrantské oblečení, opend-card nebo 2x lístky na metro, kartičku zdravotní pojišťovny (stačí její kopie), dostatečně teplé oblečení (mše sv. bude v chladné katedrále), malou svačinku, pití, příspěvek 50 Kč na oběd, papírek s informací od rodičů, zdali jdete domů sami nebo si vás vyzvednou. Kontaktní osoba:

Pavel Šimůnek SDB