Diskuse nad texty papeže Františka s jáhnem Josefem Fiřtem

Datum / čas
11.04.2023
19:20–21:00


Milí farníci, léto nám uběhlo, blíží se měsíc září a naše skupinka se začne u Terezičky opět scházet, abychom diskutovali nad texty našeho papeže Františka v katechetické místnosti.

Hlavním tématem našich diskusí v minulém roce 2021/2022, kromě rozhovorů k reakcím papeže Františka na aktuální otázky, byla encyklika „Fratelli tutti“ – doslovný překlad: všichni [jsme si] bratry. Jedná se již o třetí encykliku papeže Františka, tentokrát jde o sociální encykliku, jejímž ústředním tématem je „bratrství a sociální přátelství“ a navazuje na jedno napomenutí sv. Františka z Assisi. Encyklika byla podepsána papežem dne 3. října 2020 a následující den byla zveřejněna. Český překlad byl zpracován na přelomu let 2020/2021. Knižně ho vydalo Karmelitánské nakladatelství a je v prodeji. Encyklika je rozdělena do 8 kapitol. František v nich rozvádí témata sociální nauky církve a jeho záměrem je oslovit všechny lidi. Snahou papeže je, aby došlo k výrazné změně smýšlení směřující k budování lepšího a spravedlivějšího světa a hledání způsobů, jak toho dosáhnout. Budování „bratrství a sociálního přátelství“ začíná od rodiny a jde až po vzájemnou propojenost celého lidstva v globalizovaném světě. František se v encyklice nevyhýbá žádnému vážnému problému dnešní doby.

V letošním roce 2022/2023 bychom měli naše diskuze a podněty plynoucí z této encykliky dokončit.
Kromě této nosné části, diskuze nad encyklikou, je předmětem každého setkání i diskuze k aktuálním tématům papeže Františka (a těch je stále dost).
Pokud vás tato výzva našeho papeže oslovila a máte zájem se setkávat, rádi vás mezi sebou přivítáme.

Závěrem uvádím, že se budeme scházet u Terezičky každé úterý v lichém týdnu (tedy každých 14 dnů), a to v katechetické místnosti.
Začínáme obvykle v 19.15, v případě, že se průběh večerní mše svaté protáhne přes 19.15, bude program zahájen po ukončení mše svaté.
První setkání po prázdninách se uskuteční 13. září.
Přeji vám pěkný zbytek prázdnin a dovolených, požehnaný start do další vaší práce nebo studia a těším se na setkávání s vámi.

Josef Fiřt