Diskuse nad texty papeže Františka s jáhnem Josefem Fiřtem

Datum / čas
01.03.2022
19:20–21:00


Žlutá klubovna v prvním patře nad recepcí Salesiánského centra.

Začínáme v 19.15, v případě, že se průběh večerní mše svaté protáhne přes 19.15, bude program zahájen po ukončení mše svaté.

Milí farníci, v uplynulém období jsme naše pravidelná setkávání a diskuze nad apoštolskou exhortací „Evangelii gaudium“ (Radost evangelia) museli přerušit kvůli epidemii coronaviru. Vzhledem k tomu, že se situace výrazně zlepšila, žádné zákazy ani opatření už nám nebrání, abychom pokračovali v našich setkáváních. Proto, po dohodě s naším panem farářem Františkem budeme i v letošním roce 2021/2022 pokračovat. 

Hlavním tématem našich diskuzí, kromě rozhovorů k reakcím papeže Františka na aktuální otázky, bude encyklika „Fratelli tutti“ (doslovný překlad: „všichni [jsme si] bratry“). Jedná se již o třetí encykliku papeže Františka, tentokrát jde o sociální encykliku, jejímž ústředním tématem je „bratrství a sociální přátelství“ a navazuje na jedno napomenutí sv. Františka z Assisi.

Encyklika byla podepsána papežem dne 3.října 2020 a následující den byla zveřejněna. Český překlad byl zpracován na přelomu r. 2020/2021, knižně ho vydalo Karmelitánské nakladatelství a je v prodeji. Encyklika je rozdělena do 8 kapitol. František v nich rozvádí témata sociální nauky církve a jeho záměrem je oslovit všechny lidi.  Snahou papeže je, aby došlo k výrazné změně smýšlení směřující k budování lepšího a spravedlivějšího světa a hledání způsobů, jak toho dosáhnout.

Budování „Bratrství a sociálního přátelství“ začíná od rodiny a jde až po vzájemnou propojenost celého lidstva v globalizovaném světě. František se v encyklice nevyhýbá žádnému vážnému problému dnešní doby.

Pokud vás tato výzva našeho papeže oslovila a pokud máte zájem o tato setkávání a diskuze, závěrem uvádím, že se budeme scházet u Terezičky každé úterý v lichém týdnu.

Pokud by měl někdo zájem o český překlad encykliky Fratelli tutti, je možno si ho stáhnout bezplatně na internetu nebo je v prodeji v knihkupectví u Paulínek u chrámu Panny Marie Sněžné.

Josef Fiřt