Dopolední Alfa (nejen) pro maminky s dětmi

Datum / čas
04.10.2018–18.10.2018
0:00


Srdečně zveme maminky s dětmi, ale i další zájemce (např. seniory), v rámci pravidelných čtvrtečních setkání na dopolední kurz Alfa.

Mohl by být příležitostí k duchovnímu zastavení, občerstvení a  společné diskusi nad zajímavými křesťanskými tématy (o Ježíši, víře, modlitbě, Bibli, Božím vedení, Duchu svatém, církvi…). Vhodný je i pro sdílení zkušeností těch, kdo žijí ve smíšeném manželství věřící s nevěřícím. Navození diskuse ve  skupince bude předcházet přednáška od pozvaných hostů, společnou atmosféru dokreslí zpěv a  humor pro radost ducha a domácí dobroty pro radost těla.

Program s hlídáním bude připraven také pro naše malé ratolesti.

Přihlásí-li se do konce září alespoň deset zájemkyň/ců, kurz by probíhal v týdenním rytmu od 4. října do 6. prosince ve čtvrtek od 9.15 do 11.30. Pozvat a doprovodit můžete i své známé, pro které by Alfa mohla být zajímavá. Těšíme se na vás i vaše děti. Za přípravný tým Tomáš Redlich

Pozvánka, přehled termínů a témat

Přihlášení na akci

Objednávky jsou uzavřeny pro tuto akci.