Duchovní obnova pro farnost

Datum / čas
05.03.2016
Celý den


Postní duchovní obnova farnosti

Koná se v sobotu 5. 3. s tímto programem:

9.00 – 9.30          první duchovní úvaha v sále

9.30-10.30           osobní rozjímání v kostele

10.30-11.00        druhá duchovní úvaha v sále

11.00-12.00        osobní rozjímání v kostele

12.10-14.00        jednoduchý oběd v sále s besedou nad tématy, která nadhodíte

14.00-15.00        příležitost ke svátosti smíření

15.00                    společné slavení eucharistie

Na duchovní obnovu jste všichni bez rozdílu věku, stavu spirituality srdečně zváni. Vezměte si Bibli a otevřené srdce. Vstup vraty průjezdu. A prosím, přijďte včas!

P. Josef Brtník