Duchovní obnova pro farnost

Datum / čas
12.12.2015
Celý den


Duchovní obnova farnosti

V sobotu 12. 12. proběhne duchovní obnova pro celou farnost s tímto programem:

9.00 až 9.30        první duchovní úvaha

9.30 až 10.30      osobní rozjímání

10.30 až 11.00    druhá duchovní úvaha

11.00 až 12.00    osobní rozjímání

12.00                     modlitba Anděl Páně a společný jednoduchý oběd, volné povídání

14.00                     příležitost ke svátosti smíření, příprava na slavení eucharistie

15.00                     společné slavení eucharistie netradičním způsobem

Na tuto adventní duchovní obnovu jste kdokoliv – svobodní, manželé, vdovy, vdovci, mladí i věkem pokročilí srdečně zváni. Vstup bude vraty farního průjezdu do farního sálu. Přijďte včas!

P. Josef Brtník