Duchovní obnova pro rodiče dětí do 10 let

Datum / čas
05.12.2015
9:30–15:30


Duchovní obnova rodičů dětí do 10 let

Zveme rodiče mladších dětí do 10 let na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 5. 12. od 9.30 do 16.00 u sv. Terezičky. Hlídání a program pro děti zajišťujeme v mateřské školce Na přesypu. Děti svěřujte v MŠ mezi 8.45 a 9.00. Děti mají zajištěn oběd a odpolední svačinu. Vzhledem k tomu, že Kobylístek vychází až po termínu nahlašování obědů pro dospělé (27. 11.), vás, kdo byste se ještě chtěli přihlásit, prosíme, abyste si vzali větší svačinu. Je možné se zúčastnit jen dopoledního (9.30 – 13.30) nebo odpoledního bloku (od 14.30) nebo celého programu.

Přihlášky jsou k dispozici u dětské vývěsky, odevzdejte je, prosíme, do 2. 12. do krabičky u vývěsky či na kontakty níže.

Program pro rodiče:

9.30 – 10.10            seznámení, představení se

10.10 – 10.40          adventní zamyšlení I. (P. Ladislav Banďouch)

(10.40 – 12.05        výstav Ježíše svátostného)

10.40 – 11.10          soukromé rozjímání – zamyšlení v kostele

11.10 – 11.40          ticho k přípravě na svátost smíření

11.40 – 12.25          příležitost ke svátosti smíření

12.30                          slavení eucharistie

13.30                         oběd

14.30 – 16.00          adventní zamyšlení II. (P. Josef Brtník)

(případně ještě svátost smíření)

P. Ladislav Banďouch

farnost.kobylisy@sdb.cz

283 029 141