Duchovní obnova Salesiánské rodiny, kostel

Datum / čas
10.03.2018
8:45–17:00


Společná duchovní obnova pražské Salesiánské rodiny

Milí přátelé, v sobotu 10. března 2018 proběhne v kostele Sv. Terezičky duchovní obnova pražské Salesiánské rodiny, která je otevřena i všem, kteří chtějí prožít den intenzivnější přípravy na Velikonoce v tomto salesiánském prostředí.

Hlavním smyslem obnovy je naslouchání Božímu slovu, rozpoznávání Boží vůle a očista srdce. V kostele bude celý den prostor pro ticho a modlitbu, zejména po obědě příležitost ke svátosti smíření. K dispozici by mělo být vícero zpovědníků. V sále pod kostelem bude příležitost k občerstvení.

Duchovní obnovu poveden spolubratr salesián Dr. Ing. Alois (Alan) Křišťan, Th. D. (*1956), současný ředitel a vyučující na škole JABOK. Původně stavební inženýr, který se stal tajně salesiánem, tajně vystudoval teologii a vysvěcen na jáhna a kněze byl v Berlíně v roce 1988.

Zájemci se mohou přihlásit i na oběd (teplé párky s pečivem) e-mailem na adresu fxblaha@sdb.cz nejpozději do 4. března.

Program:

8.45                 ranní chvály v kostele (pro zájemce)

9.00                 informace ke dni

9.15–10.00      modlitba k Duchu Svatému a 1. promluva

10.00–10.45    adorace (svátost smíření)

10.45–11.30    2. promluva

11.30–12.00    adorace (svátost smíření)

12.15–13.15    oběd

13.15–16:00    eucharistický výstav a příležitost ke svátosti smíření (více zpovědníků)

16.00               mše svatá

František Blaha