Ekumenická bohoslužba a setkání, kostel a podloubí domu salesiánů

Datum / čas
21.01.2022
18:30–20:30


„Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Tento biblický verš vybrali křesťané z Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu jako motto letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se každoročně koná pod záštitou Papežské rady pro jednotu křesťanů a Světové rady církví ve dnech 18. – 25. ledna. Jak vysvětlují v podkladech k modlitbám, vybrali ho s vědomím, že svět s nimi sdílí mnohé bolesti a těžkosti, které oni prožívají, a přitom touží po světle, které by všechny přivedlo na cestu ke Spasiteli schopnému zvítězit nad temnotou. Celosvětová pandemie nemoci covid-19, následná hospodářská krize a selhání politických, ekonomických i sociálních struktur při ochraně nejslabších a nejzranitelnějších zdůraznily, že světlo, které by zazářilo v temnotách, potřebuje celý svět. Hvězda, která před dvěma tisíci lety vysvitla na východě, na Blízkém východě, nás i nadále zve k jeslím, k místu, kde se narodil Kristus. Přitahuje nás tam, kde je Duch Boží živý a činný, ke skutečnosti našeho křtu a k proměně srdce.

V předmluvě k českému překladu programu modliteb nás předseda Ekumenické rady církví v ČR biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík a delegát České biskupské konference pro ekumenismus plzeňský biskup Tomáš Holub vyzývají: „Tito křesťané z Východu nás zvou vydat se opět na cestu za tímto Světlem – na cestu společné modlitby a rozjímání nad slovem Písma a v ekumenickém společenství. Kéž bychom nezůstali neteční vůči tomuto pozvání.“ 

Proto srdečně zveme všechny zájemce k účasti na ekumenické bohoslužbě, která se uskuteční v kostele sv. Terezie v pátek 21. ledna 2022 v 18.30 h. Kázat bude Ondřej Kolář, farář sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Kobylisích. Po bohoslužbě bude příležitost k setkání s malým občerstvením v otevřených prostorách podloubí domu salesiánů. Vítáni jsou dobrovolníci ochotní pomoci s přípravou setkání. S nabídkou pomoci se obracejte na e-mail níže.

Upozorňujeme, že v pátek 21. ledna kvůli ekumenické bohoslužbě nebude pravidelná večerní mše svatá.

Martin Vaňáč

vanac@etf.cuni.cz