Ekumenická bohoslužba on-line v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Datum / čas
22.01.2021
18:00–19:00


V naší farnosti se na konání ekumenických bohoslužeb v rámci lednového týdne modliteb pravidelně střídáme se sborem Českobratrské církve evangelické při kostele U Jákobova žebříku a zveme k účasti duchovní a členy dalších církví z blízkého okolí. Letošní ekumenická bohoslužba se uskuteční v pátek 22. ledna 2021 od 18 hodin v kostele U Jákobova žebříku, ale s ohledem na epidemiologická opatření se jí zúčastní jen jeden až dva zástupci z jednotlivých církví. Všichni zájemci jsou zváni k online přenosu. Kazatelem bude farář od sv. Terezičky P. František Blaha SDB. Sledovat ji můžete v přímém přenosu na Facebooku Jákobova žebříku, záznam bude na Youtube Farnost Kobylisy.

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2021 připravila ekumenická ženská komunita v Grandchamp ve Švýcarsku. Za téma zvolila text „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“, který vychází z Janova evangelia 15,1–17 a shrnuje povolání této komunity věnovat se modlitbě, smíření a jednotě církve i lidské rodiny. Český překlad materiálů pro týden modliteb je k dispozici na stránkách Ekumenické rady církví v ČR.

Martin Vaňáč