Ekumenická bohoslužba U Jákobova Žebříku, Týden modliteb za jednotu křesťanů

Datum / čas
20.01.2023
18:00–20:00


Již více než sto let se v termínu od 18. do 25. ledna koná v katolické církvi Týden modliteb za jednotu křesťanů. V naší farnosti se na konání ekumenických bohoslužeb v rámci lednového týdne modliteb pravidelně střídáme se sborem Českobratrské církve evangelické při kostele U Jákobova žebříku a zveme k účasti duchovní a členy dalších církví z blízkého okolí. V roce 2023 jsme srdečně zváni ke slavení ekumenické bohoslužby, která se uskuteční v pátek 20. ledna 2023 od 18 hodin v kostele U Jákobova žebříku. Poté bude následovat prostor k setkání a rozhovoru. Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2023 připravila skupina křesťanů ve Spojených státech amerických, konkrétně Minnesotská rada církví. Téma je inspirováno biblickým veršem z knihy proroka Izajáše „Učte se činit dobro. Hledejte právo.“ (Iz 1, 17). Zvolené téma odráží složitou situaci ve státě Minnesota, který se potýká s jedněmi z nejhorších rasových rozdílů v USA. Velkou pozornost vzbudila smrt Afroameričana George Floyda, ke které došlo při policejním zásahu v květnu 2020 v Minneapolisu, největším městě státu Minnesota.

Martin Vaňáč