Ekumenická bohoslužba u Jákobova žebříku

Datum / čas
25.01.2019
19:00


Sestry a bratři, milé kolegyně, milí kolegové,

dovoluji si vás a vaše farnosti a sbory srdečně pozvat na ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se bude konat v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze-Kobylisích, tj. v kostele U Jákobova žebříku (U Školské zahrady 1), v pátek 25. ledna v 19:00.

Po bohoslužbách bude pro hosty připraveno občerstvení a další program.

S přáním Božího pokoje do nového roku

Ondřej Kolář

farář ČCE v Praze – Kobylisích

Plakát

BROŽURKA 2019